Spiknummer: 11

Göran Bergfasth

Invald 1984

Placering
1984 11
1985 7