Medlemmar

Nr Namn Invald
1 Bengt-Christer Larsson 1984
2 Sven Persson 1984
3 Göte Dahlberg 1984
4 Sture Karlsson 1984
5 Per-Ulf Dahlström 1984
6 Göran Lindström 1984
7 Hasse Matthing 1984
8 Erland de Flon 1984
9 Olof Berglund 1984
10 Mats Dahlström 1984
11 Göran Bergfasth 1984
12 Bengt Larsson 1984
13 Gunnar Alvaeus 1984
14 Uno Johansson 1984
15 Sven-Erik Welin 1985
16 Göran Fredriksson 1986
17 Nils Hallgren 1987
18 Stig Malmquist 1989
20 Robert Gustafsson 1991
21 Torbjörn Spång 1991
22 Svante Ekvall 1992
23 Lars-Erik Nilsson 1992
24 Leif Andersson 1993
25 Gunnar Hallström 1993
26 Hans Mellquist 1994
27 Sören Thulin 1994
28 Anders Olsson 1996
29 Kjell Rosén 1996
30 Bertil Bergström 1999
31 Sven Uddin 2000
32 Jan Rondahl 2000
33 Pehr Nylander 2002
34 Per-Erik Johanson 2003
35 Anders Birgersson 2004
36 Bo Magnusson 2006
37 Stefan Hellström 2006
38 Mattias Vejlens 2006
39 Pierre Thulin 2007
40 Stig Dahl 2009
41 Joakim Ahrling 2010
42 Bengt Gardelin 2010
43 Roland Johansson 2010
44 Manfred Larssson 2012
45 Bo Bergman 2012
46 Peter Österdahl 2013
47 Måns Öhman 2013
48 Jerker Drottenmyr 2013
49 Armin Scholler 2014
50 Rolf Malmros 2015
51 Martin Garland 2015
52 Örjan Bäckstäde 2016
53 Anders Hellmin 2018
54 Lennart Gardelius 2019
55 Stefan Persson 2022
56 Teddy Larsson 2023
57 Björn Ahrling 2023
59 Olle Gardell 2023
58 Tommie Olsson 2023
60 Bengt Fagerberg 2024