Spiknummer: 52

Örjan Bäckstäde

Invald 2016

Placering
2016 10
2017 7
2018 7
2019 6
2022 7