Spiknummer: 27

Sören Thulin

Invald 1994

Placering
1995 14