Spiknummer: 16

Göran Fredriksson

Invald 1986

Placering

1986 11
1987 8
1988 9
1989 12
1990 13