Spiknummer: 29

Kjell Rosén

Invald 1996

Placering
1996 15
1997 16
1998 17
2000 16