Spiknummer: 23

Lars-Erik Nilsson

Invald 1992

Placering
1992 3
1993 3
1994 5
1995 6
1996 11
1997 14
1998 10
1999 14
2000 17
2001 15